Blue_Bell

14 tekstów – auto­rem jest Blue_Bell.

"Pod światłem Księżyca uro­nię morze łez, tęskniąc za przeszłością" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 kwietnia 2012, 15:09

Za długie prze­bywa­nie w świecie fan­tazji gro­zi kon­tuzją umysłu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 marca 2011, 19:15

chciałam wy­mazać te myśli i zap­rzeczyć włas­nym słowom... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 września 2010, 21:18

Su­mienie to mój cichy głos...
Lecz krzyczy, kiedy na mnie patrzysz 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 lipca 2010, 16:23

To jest jak gra w do­mino...szu­kam pa­sujących do siebie kawałków... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 20 czerwca 2010, 17:01

Cza­sami mam "wrażenie", że kocham in­nych bar­dziej niż na to zasługują...

Naiw­na kobieta 

myśl
zebrała 87 fiszek • 7 czerwca 2010, 18:54

Go­nimy za tym co naj­szyb­ciej znika. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 3 maja 2010, 15:04

Mieć wszys­tko nie chcąc niczego. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 2 maja 2010, 12:09

Jes­teśmy niewys­pa­ni, bo nie trze­ba nam snu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 maja 2010, 14:22

Nie bądź z tym, który od­pycha cię, gdy chcesz się przy­tulić.
Tyl­ko z tym, który 'płacze', bo cię nie przytulił... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:19
Blue_Bell

Czasami mam "wrażenie", że kocham innych bardziej niż na to zasługują... Naiwna kobieta

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blue_Bell

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność